Resultater fra tidligere forløb

Denne side viser data over tidligere deltageres tilbagemeldinger om egne ressourcer før og efter kursusforløb
De værdisætter deres oplevelse på en skala fra 1 - 10 hvor 1 er mindst og 10 er mest.

Vi kvalitetsmåler vores arbejde.
Kvalitetsmålingen sker løbende og efter afsluttet kursusforløb. Det gør vi for at fastholde deltagernes fokusområde og vores fælles mål for kursusdeltagerne. Det sker ligeledes for at sikre en kontinuerlig kvalitetsoptimering for indhold og formen af kurset.

World Health Organisation

Vi måler på nedenstående relevante markører for at forbedre robusthed og trivsel hos vores deltagere
Disse markører er nøje udvalgt og dokumenteret af WHO (Verdenssunhedsorganisationen). Vi har især fokus på

Belastning / følelsen af stress (WHO)
Styrke: Mentalt, sprogligt, fagligt og kropsligt
Følelsen af overskud
Sårbarhed (WHO)
Ensomhed (WHO)
Tryghed (WHO)

Feedback fra deltagere

Deltageres styrke før forløbet

Deltageres styrke efter forløbet

VEDVARENDE STABIL EFFEKT

Seneste resultat viser, at 78% af de adspurgte deltagere er vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter stress-relateret sygemelding. Der er ligeledes tilbagemeldinger om, at man også efter 36mdr. stadig føler sig mere robust og stadig har tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbne har derfor god effekt på deltagernes stressmestrings-evne efterfølgende kurset

Der er basis for god dialog mellem borgeren og sagsbehandleren i løbet af kursusforløbet.

FØLELSEN AF OVERSKUD

KLAR TIL JOB / UDDANNELSE

KENDSKAB TIL STRESSMESTRING

FØR, UNDER OG EFTER ET FORLØB

For at deltagerne bedst muligt kommer igennem forløbne, tilstræber vi altid at imødekomme den enkelte deltager i de udfordringer og behov der er. I de individuelle, indledende samtaler før kursusforløb, har vi med deltageren aftalt, hvad vi skal støtte op om og hvad vi skal have fokus på sammen med deltageren. Det er et forløb for som der er fokuseret mod at skabe flere ressourcer, mere overskud og balance både fysisk og mentalt

Generelle værdier og situationer hos deltagerne

BELASTNING FØR OG EFTER FORLØBET

TRYGHED FØR OG EFTER FORLØBET

SÅRBARHED FØR OG EFTER FORLØBET

ENSOMHED FØR OG EFTER FORLØBET