Mere Robust

Et forløb for mennesker der er sygemeldt med stress og relaterede tilstande.
Deltagerne får målrettet træning fysisk og mentalt, der er særligt tilrettelagt for reducering af stresstilstande.

FORLØBETS INDHOLD

Vi anvender viden fra forskellige fagområder indenfor sundhed, yoga, meditation, voksenpædagogik og relationel traumeterapi. Fokus for forløbet er at reducerer arausal og træne bevidst vejrtrækning, bevidst opmærksomhed på egne og andres handle mønstre og handlemuligheder.Øge bevidsthed på egne ressourcer, livsmestring og trivsel. Forløbet består af en specialudviklet yogatræning, som sætter særligt fokus på styrke, stræk og balance i kroppen. Dernæst mental træning med fokus på resiliens og øget understøttelse af ressourcer.

Kurset bygger på Relationel Traumeterapeutisk metode - for at reducerer arousal og ændre på handlemønstre for at understøtte til øget trivsel og specialtilpasset yogatræning.

På denne side finder du informationer om forløbets OPBYGNING, MÅLGRUPPE, FORVENTET UDBYTTE og RESULTATER.

Opbygning

8 ugers gruppeforløb med fokus på individuel udvikling. Vi tager altid individuelle hensyn. Løbende opfølgninger med deltagerne omkring forløbet og den enkeltes trivsel.

FORVENTET UDBYTTE

- Mere styrke og balance i kroppen
- Større følelse af robusthed
- Bedre trivsel
- Mere viden om stressmestring
- Bedre adgang til egne ressourcer og heling
- Øget bevidsthed om copingstrategier

Målgruppe

Mænd og kvinder sygemeldt med stress, depression eller lignende symptomer.
Deltagerne kan både være på sygedagpenge, ressourceforløb, overførselsindkomst eller anden form for offentlig støtte.

RESULTATER OG TILBAGEMELDINGER FRA TIDLIGERE DELTAGERE

Vi undersøger løbende vores deltageres resultater. De indsamlede data viser, at forløbne har en god effekt på deltagernes stressmestrings-evne efterfølgende kurset.
Se resultaterne fra tidligere kurser og læs feedback fra deltagerne her:

Deltagere henvises igennem sagsbehandlere