Mere Trivsel og Balance

Et forløb for sygemeldte kvinder.
Sygemelding er oftest langvarig og uafklaret sygemelding eller tilbagevenende sygemeldinger.

FORLØBETS INDHOLD

Forløbet giver deltagerne mulighed for at arbejde med at opbygge ressourcer, både kropsligt, socialt og mentalt. Vi går efter successer og bevidsthed om egen formåen, rettet mod et fokus på egen handlekraft og virke som menneske.
Vi arbejder med Kroppens styrke, stræk og balance igennem specialudviklet yoga og ROF (ressourceorienteret færdighedstræning).
Det er væsentlig træning til en kropslig opmærksomhed og opbygning af balance, mental og fysiske bevidsthed. Man bliver mere opmærksom på sine ressourcer og bliver bevidst om egne og andres grænser. Man bliver bevidst om egen formåen igennem sanserne og får øget kendskab til hvordan man kan regulerer arousal i nervesystemet.
Som deltager får man redskaber til daglig regulering og adgang til egne evner omkring grænsesætning og regulering i kontakt med andre mennesker.

ROF træningen er en specialiseret kropsorienteret mentaltræning der øger bevidsthed på emotioner, sanser og fysik og nervesystemet. Der er øget opmærksomhed på regulering i arousal og adfærd der støtter til bedre trivsel.

På denne side finder du informationer om forløbets OPBYGNING, MÅLGRUPPE, FORVENTET UDBYTTE og RESULTATER.

Opbygning

12 ugers gruppeforløb med fokus på individuel udvikling og ønsker om forandringer. Vi tager altid individuelle hensyn både fysisk og mentalt. Der vil være løbende opfølgning med deltagerne omkring forløbet og den enkeltes trivsel.

Forløbet foregår over 12 uger, hvor vi langsomt øger intensitet i øvelser og opgaver udfra hensyntagen til den enkelte deltager og gruppe. Der er fokus på læringen i forløbet og at vi når at integrere det der føles meningsfyldt for deltagerne.

FORVENTET UDBYTTE

- Øget kropslig styrke
- Øget balancering af kroppen
- Øget bevidsthed på egne resourcer fysisk og mentalt
- Øget kendskab til egne grænser
- Øget bevidsthed om, hvad der virker til selvhjælp
- Øget social bevidsthed
- Øget indsigt i egne mønstre og handlemuligheder til egen trivsel
- Øget fokus på job- og uddannelsesforløb

Målgruppe

Kvinder sygemeldt med stress, depression, lignende symptomer eller smerteproblematikker.
Deltagerne kan være på sygedagpenge, ressourceforløb, overførselsindkomst eller anden form for offentlig støtte.

RESULTATER OG TILBAGEMELDINGER FRA TIDLIGERE DELTAGERE

Vi undersøger løbende vores deltageres resultater. De indsamlede data viser, at forløbne har en god effekt på deltagernes stressmestrings-evne efterfølgende kurset.
Se resultaterne fra tidligere kurser og læs feedback fra deltagerne her:

Deltagere henvises igennem sagsbehandlere