Feedback fra tidligere forløb

Vi har givet deltagerne mulighed for, at svare med egne ord på, hvad de har fået ud af at deltage.
Det er ikke alle respondenter der har svaret individuelt, men dem vi har modtaget har vi lagt op uredigeret.

Spørgsmål:
Hvad har kurset Mere Robust eller Mere Trivsel og Balance træning gjort for dig?
Angiv meget gerne med dine egne ord hvad du har fået ud af forløbet.

DELTAGER 1:

”Forløbet har gjort mig godt. Er blevet bedre til mere bevidsthed på egne ressourcer. Bedre til at sige nej, acceptere mine egne behov for at være alene. Måske også mere robust. Ønsket om fortsat udvikling, indflydelse og positive oplevelser må nødvendigvis betyde at jeg også må sige ja, når livet byder sig til. Jeg er taknnemmelig for at jeg fik tilbuddet om kurset Mere Robust og mindre stresset Vil gerne anbefale det til andre. Vi er i hænderne på veluddannet instruktører. Tak for det.”

DELTAGER 2:

”En stor kendskab til min krop igennem yoga og det at kunne lytte til kroppen - "stoppe tiden" og lytte. Men også det at få redskaberne til at kunne tackle hverdagen og det der kommer når man er stresset.”

DELTAGER 3:

"Mentalt. Jeg fandt ud af at jeg ikke var den eneste med stress og depression. Jeg fik mere ro.
Havde Linda og Helle til at lytte og snakke med. En kæmpe og uvurderlig hjælp. Min krop blev stærkere."

DELTAGER 4:

"Et fri hul i kaos. Kort forløb, som kun gav et indblik... Skulle have fortsat i længere tid hvis mere effekt, set udfra min situation. Helle og Linda gjorde deres bedste og jeg er taknemmelig."

DELTAGER 5:

"Som sagt hjalp det et pænt skridt. Men det var bare alt for kort. Men fik gode redskaber.
Fik kontakt til min krop igen og mere funktion i en skulder. Men der var lang vej fra mig fra kursus stop til nu.
Det var som om jeg fik kontakt med min krop. Opdagede hvor meget den var sat ud af drift. Tak for hjælpen.
I er et par gæve piger. Fortsæt kampen. Det hjælper. Efter min mening det bedste tilbud fra kommunen.
Hvis I syntes jeg scorer lavt, er det fordi jeg havde så lang vej til væsentlig bedring efter kursus hos Jer.
Men det hjalp mig et skridt i den rigtige retning."

DELTAGER 6:

"Jeg lærte i høj grad at centrere mig selv, og finde fodfæste. Bruger ofte stadig nogle af øvelserne, og er mere opmærksom på signalerne fra kroppen, når tingene begynder at gå lidt for hurtigt.
Jeg giver oftere mig selv tid og ro til at mærke efter hvad JEG har brug for."

DELTAGER 7:

"Kurset bragte mig ud af mental stilstand og gav mig begreber og værktøjer til at komme i kontakt med mig selv og komme i gang med en heling."

DELTAGER 8:

"Jeg var meget glad for kurset, det gav mig en forståelse af at lære kroppens signaler at kende, det gav mig styrke til at komme videre, virkelige dygtige instruktører."

DELTAGER 9:

"Fysisk og Mentalt. Har haft gavn af den fysiske del, yoga undervisning og det teoretiske indslag ang. stres, accept af stress symptomer og har lært redskaber til at formindske stress."

DELTAGER 10:

"Jeg synes forløbet var godt men for kort. I supplerer hinanden super godt. Jeg følte mig rigtig tryg hos jer. Dem der får plads hos jer er heldige."

DELTAGER 11:

"Jeg er godt på vej på alle områder, men det kan godt blive bedre og det gør det også, for jeg har ændret min måde at leve på permanent, så det går stille og roligt fremad.